Предња корица.

Клима Старе планине

Књига 75

ISBN 978-86-80029-45-0

UDK 551.582(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Бошко Миловановић
Уредник: Мирчета Вемић

 

 

 

Основни предмет истраживања je особеност климе Старе планине. Примарни задатак је временска и просторна анализа климатских елемената, тј. одређивање климатских региона на посматраном простору. Захваљујући великој вертикалној рашчлањености рељефа и другим модификаторима, на Старој планини заступљен је прави мозаик климата. Oва регионално климатолошка студија би временом могла послужити као „подлога“ за одређена апликативна истраживања.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_075_bosko_milovanovic_srp.pdf