Предња корица.

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београд

Књига 66

Година издања:: 2005
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Милан Бурсаћ

 

 

Овај рад представља допринос проучавању и разумевању узрока и механизама принудних миграција, нарочито оних проузрокованих деловањем  политичких фактора. С обзиром на значајан удео принудних миграција у савременим светским миграционим токовима, али и велики број избеглица са којима се Србија суочила након распада бивше Југославије, јавила се потреба за решавањем проблема узрокованим миграционим процесима. У студији се врши детаљна анализа избегличке популације из Босне и Херцеговине у Београду.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_066_vesna_lukic_srp.pdf