Предња корица.

Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије

Књига 96/97

ISBN 978-86-80029-79-5; 978-86-80029-80-1

Година издања: 2019/2020
Аутори: Добрила Лукић и Марко Д. Петровић
Уредник: Јована Бранков

 

 

Преузмите књигу у пдф формату: B5_Posebna_izdanja_kn_97_FINAL (1).pdf