Доц. др Дарко Вуковић

Одржао је пленарно предавање на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов.

Саопштење: “Ecotourism impact model“

25-27. августа 2014. године

Фотографије са конференције