Тим Географског института „Јован Цвијић“ САНУ један је од добитника Јавног позива за финансирање пројеката грађанских научних истраживања у 2023. години који је расписао Центар за промоцију науке под окриљем Министарства науке, технолошког развоја и иновација. Пројекат носи назив „STAY OR LEAVE - spotlight on migration intentions In The rUral areas (RurSITU)“. У фокусу су они који живе у руралним срединама и испитивање узрочности између перцепције појединаца о руралним подручјима, локалних карактеристика и одлука о останку. Тим испред Географског института чине Марија Дробњаковић (руководилац), Милан Радовановић, Жељко Бјељац, Милена Панић и Власта Кокотовић Каназир. Пројекат ће бити реализован у сарадњи са партнерима: пет удружења грађана - Удружeњe жeнa „Сaчувajмo сeлo” (Прибoj), Сеоски туризам Србије (Љиг), Клуб Арс Нова (Ваљево), Планинарски клуб „Тара“ (Бајина Башта), Центар за унапређење туристичке привреде ТЕРРА (Ужице) и Центром за културу „Вук Караџић“ (Лозница). Истраживање подразумева активно учешће грађана у свим фазама Пројекта, са идејом да се допринесе видљивости позитивних аспеката живота у руралним подручјима.

https://www.cpn.edu.rs/javnipoziv-gni-2023/

https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/urucena-priznana-projektima-gradanskih-naucnih-istrazivana

 

Датум објаве: 29.12.2023. године
Извор: Марија Дробњаковић

Фотографије: