Сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Злата Вуксановић-Мацура, др Драгана Миљановић, др Дејан Дољак и др Марко Филиповић, боравили су месец дана у Олборгу, Данска, у оквиру пројекта DASH - Deliver sAfe and Social Housing, који финансира Европска унија у оквиру програма Хоризонт Европа – Марија Склодовска-Кири акције (број 101086488).

Студијски боравак је реализован у августу 2023. године, као део пројектних активности истраживача из Института, ангажованих у DASH пројекту. Предмет студијског боравка био је упознавање са системом социјалног и приступачног становања у Данској, а посебно са примерима из праксе Општине Олборг и Стамбене асоцијације Химерленд. Сарадници Института су присуствовали низу тематских састанака које су организовали Општина Олборг и Стамбене асоцијације Химерленд. Теме о којима се дискутовало на овим састанцима биле су, између осталог, урбана регенерација и становање, сарадња општине и стамбених асоцијација и задруга, стамбено финансирање, стамбене стратегије, систем урбанистичког планирања и др. Саставни део студијског боравка чинили су и теренски обиласци стамбених групација са социјалним становањем на територији општине Олборг, као и стамбеног фонда за социјално становање којим располаже Стамбене асоцијације Химерленд. Сарадници Института учествовали су и у раду тродневне радионице, одржане од 21. до 23. августа, на тему „Модели регулаторног оквира социјалног становања и иновативне стамбене политике“. Радионицу је организовао Универзитет Олборг, Департман за изграђену средину. Др Злата Вуксановић-Мацура је имала излагање на радионици на тему „Социјално становање у Србији“, где је представила стање у области становања и социјалног становања у Србији.

Студијска посета је такође пружила прилику истраживачима из Географског института да размене знања са колегама из других партнерских институција на DASH пројекту, из Португала и Немачке, а који су у исто време боравили у Алборгу.

Датум објаве: 28.9.2023. године
Извор: др Злата Вуксановић-Мацура

Фотографије: