У циљу унапређења и развијања образовне и научно истраживачке делатности из области наука безбедности, 30.06.2023. године потписан је Споразум о сарадњи између Факултета безбедности Универзитета у Београду и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Декан Факултета безбедности проф. др Владимир Н. Цветковић и дирекор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ научни саветник др Милан Радовановић, истичу да потписан Споразумом предвиђа конкретне облике будуће сарадње који се тичу организације и извођења заједничких образовних и научноистраживачких програма, семинара, научно-стручних конференција као и унапређење издавачке делатности обе институције.

Свечаном потписивању уговора присуствовали су: научни сарадник др Марко Милошевић, секретар Факултета безбедности Невена Настић, проф. др Јасмина Гачић, проф. др Ивица Ђорђевић и доц. др Милош Томић.

Датум објаве: 14.7.2023. године
Извор: Факултет безбедности

Фотографије: