Драге колеге,
Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071–1050) под називом "Sustainable tourism and use of natural resources – contemporary practices and management challenges", IF 2021: 3.889, CiteScore: 5.0.

Гостујући уредници:

 • др Јована Бранков, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Србија
 • др Ана Милановић Пешић, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Србија
 • проф. др. Клаудете Оливеира Мореира, Универзитет Коимбра, Факултет друштвених наука и уметности, Департман за географију и туризам, Португал

Ово посебно издање часописа има за циљ прикупљање високо квалитетних радова који на различите начине повезују туризам и природне ресурсе, односно анализирају могућности и изазове за успешно коришћење ових ресурса у туризму, који се заснива на принципима одрживог развоја. Позивамо ауторе, научнике и професионалце који се баве теоријским, методолошким и практичним студијама туризма и управљања природним ресурсима да доставе оригиналне научне радове који нуде занимљиве емпиријске увиде и иновативне теоријске доприносе, као и прегледне чланке како би се подстакла академска промоција ове теме.

Опсег тема укључујe, али ниje ограничен на следеће области:

 • Савремени трендови у туризму засновани на природним ресурсима;
 • Пракса коришћења природних ресурса кроз одрживи туризам — студије случаја широм света;
 • Заштићена подручја и очување природних ресурса као последица њиховог коришћења кроз туристичку делатност;
 • Регионални развој и користи за заједницу кроз коришћење природних ресурса за одрживи туризам;
 • Законска, институционална и планска регулатива која доприноси одрживом коришћењу природних ресурса у туризму;
 • Претерана употреба и деградација природних ресурса као последица туризма;
 • Кључни проблеми одрживог коришћења природних ресурса у туризму у свету и релевантна решења;
 • Климатске промене и туризам природних ресурса;
 • Водни ресурси и туризам природних ресурса.

Рок за слање радова: 30.09.2023.

Све детаљније информације можете погледати на линку:
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/6AH1154K8Y

Прилог: Sustainable_Tourism_Use_of_Natural_Resources.pdf

Датум објаве: 21.11.2022 године
Извор: Sustainability

Фотографије:

 

 

: