Др Злата Вуксановић-Мацура учествује као аналитичар-саветник на пројекту „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Датум објаве: 14.01.2022 године
Извор: https://social-housing.euzatebe.rs/rs/o-projektu, , ,