У оквирима Географског института "Јован Цвијић" САНУ од јануара 2021. године запослено је два научна саветника и пет виших научних сарадника, чиме је формално испуњен услов за формирање комисије за избор кандидата у звање виши научни сарадник у области гео-наука и сродних научних дисциплина.


Процедура избора у звање научни сарадник и виши научни сарадник у области гео-наука и сродних научних дисциплина, састоји се од пријаве кандидата уз достављање комплетне документације за избор у научно звање. Након разматрања и усвајања предлога за избор у научно звање од стране комисије ГИ "Јован Цвијић" САНУ, документација се прослеђује Матичним одборима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на усвајање.

Датум објаве: године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,