Поштовани научници, сарадници и читаоци,
научни часопис Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ обeлежава значајан јубилеј – 70 година од публиковања првог броја часописа. Часопис је покренут јануара 1951. године, на иницијативу Српске академије наука и Географског института САН, када се публикује први број часописа под уредништвом академика Петра С. Јовановића.

Прилог: Obavestenjе o jubileju Zbornika SRB.pdf

Датум објаве: године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

Фотографије: