Др Марко Д. Петровић је укључен у рад Кауфман лабораторије (Kaufman Lab for the Study and Design of Food Systems and Marketplaces), при Универзитету Висконсин у Медисону (University of Wisconsin–Madison, WI, USA), једном од водећих светских универзитета (27. место на Шангајској листи универзитета и 19. место у САД, у 2019).

Др. Петровић има звање научног сарадника у Лабораторији и ангажован је на пројектним задацима из области руралног развоја, унапређења квалитета живота локалних заједница и савремених тржишних пласирања локалних производа кроз туризам. Радни задаци и пракса стечени у раду поменуте Лабораторије су покренуле емпиријска истраживања у одабраним руралним просторима Србије уз примену методологије и примера добре праксе из САД. У плану су студије које ће имати за циљ да научној јавности и локалном становништву Србије омогуће увид и приступ информацијама, апликативним идејама и софтверима, на начин како је то примењено у неколико земаља широм света. Више о активностима Лабораторије може се пронаћи на следећем линку: https://dpla.wisc.edu/wisconsin-idea/kaufmanlab/

Датум објаве: 26.07.2020. године
Извор: https://dpla.wisc.edu/wisconsin-idea/kaufmanlab/, , ,

Фотографије: