Драге колеге,
Позивамо Вас да својим оригиналним истраживачким радовима или свеобухватним прегледним поглављима допринесете квалитету предстојеће монографије "Water Resources Management: Methods, Applications and Challenges" коју ће публиковати Nova Science Publishers, Inc.

Водни ресурси сматрају се једном од виталних компоненти животне средине, као и основним предусловом свих људских и друштвених активности. Узимајући у обзир да би вода у будућности могла постати оскудни ресурс у већини земаља, евалуација количине воде, као и њеног квалитета, постају у новијем периоду значајне теме проучавања. Појава глобалних проблема, као што су да ли ће бити довољно воде за све и да ли је њен квалитет задовољавајући, имају велики утицај на питања управљања водним ресурсима и одрживог развоја, као и на питања равнотеже и компромиса између економског раста и водних ресурса.

Позивамо ауторе, научнике и стручњаке укључене у теоријске, методолошке и практичне студије управљања водним ресурсима да нам пошаљу истраживачке радове, свеобухватне прегледе или студије случаја којима ће илустровати иновативне теоријске и методолошке приступе у овој области. Сва поглавља која разматрају теме везане за очување и заштиту воде, регулисану употребу и решавање различитих проблема интегрисаног управљања водним ресурсима су добродошла за ову монографију. Ова публикација биће посвећена различитим аспектима управљања водним ресурсима и користиће стручњацима, истраживачима, научницима и практичарима који се баве овом проблематиком.

Потенцијалне теме укључују, али нису ограничене на:

- Управљање водним ресурсима
- Процену и заштиту квалитета воде
- Хидролошко моделирање
- Поплаве и заштиту од поплава
- Процену и управљање квалитетом подземних вода
- Процену и управљање отпадним водама
- Клима-водни ресурси, однос и управљање
- Земљиште- водни ресурси, однос и управљање

Рок за слање абстраката: 10.12.2019. године
Рок за слање поглавља: 10.02.2020. године
Рок за први круг рецензија: 10.03.2020. године

Прилог: Pozivno pismo_srpski_ZA NAS SAJT.pdf

Датум објаве: 5.11.2019. године
Извор: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, , ,

Фотографије: