ПРЕДАВАЊА

Датум одржавања: 21.04.2015. до 23.04.2015. године
Место одржавања: Екатеринбург, Екатеринбург, Русија
Организатори: VI Euroasian Economical Youth ForumГеографски институт "Јован Цвијић" САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, у организацији Уралског Федералног Економског Универзитета у Екатеринбургу, Руска Федерација. Доц. Др Дарко Вуковић је у својству експерта учествовао у раду неколико различитих сесија, као и одржао гостујућа предавања студентима Уралског Федералног Универзитета (USUE) и Уралског Федералног Лесо-техничког Универзитета (USFEU)

Површинске воде, предавање у оквиру зимског семинара хидрохемије „Вода у природи“

Организатор: Истраживачка станица Петница

Предавач: мр Ана Милановић-Пешић, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Одржано: 8–14. 4. 2014. године, Петница, Србија

Датум одржавања: 24. 01. 2015. године
Место одржавања: Таванкут, Суботица, Галерија Прве колоније наиве у техници сламе, Србија
Организатори: Хрватско културно-просвјетно друштво "Матија Губец" и Галерија Прве колоније наиве у техници сламеСтручна предавања у функцији едукације локалне заједнице, на тему сеоског туризма, културним аспектима туризма и туристичким манифестацијама у сеоским срединама одржали су сарадници Географског института "Јован Цвијић" САНУ, пред неколико десетина посетилаца из села Таванкут, као и са ширег подручја у оквирима општине Суботица.

Датум одржавања: 21. 2. 2014. године
Место одржавања: Привредна комора Србије, Београд, Србија
Организатори: Привредна комора Србије, Удружење за угоститељство и туризам - Групација за манифестациони туризам и редакција часописа „Водич кроз туристичке манифестације“др Александра Терзић и др Жељко Бјељац одржали су стручно предавање на годишњим Сусретима организатора манифестација.