Дуња Демировић Бајрами

др Дуња Демировић Бајрами, виши научни сарадник, руководилац одељења

Научне области: Друштвена географија, туризам, ГИС

Биографија

ResearchGate