Тамара Јојић Главоњић

др Тамара Јојић Главоњић, научни сарадник

Научне области: заштита животне средине, просторно планирање

Биографија

ResearchGate