Злата Вуксановић Мацура

др Злата Вуксановић Мацура, виши научни сарадник

Научне области: урбанизам, архитектура, просторно планирање

Биографија

ResearchGate

ResearcherID

: ORCID

Одабране референце

1. Vuksanović-Macura, Z., Macura, V. (2018). The right to housing: squatter settlement in interwar Belgrade – defense and demolition of Jatagan-mala, Journal of Urban History, 44(4), 755–774, https://doi.org/10.1177/0096144216632747

2. Vuksanović-Macura, Z. (2017). Multiple landscapes of capital cities, Journal of Urban Cultural Studies, 4(3), pp. 437–444; https://doi.org/10.1386/jucs.4.3.437_1

3. Vuksanović-Macura, Z. (2012). The mapping and enumeration of informal Roma settlements in Serbia, Environment and Urbanization, 24(2), pp. 685-705, https://doi.org/10.1177/0956247812451809

4. Вуксановић-Мацура, З., Банковић, А. (2018). Мере града. Карте и планови из Збирке за архитектуру и урбанизам Музеја града Београда. Београд: Музеј града Београда, стр. 344; ISBN 978-86-6433-017-6; http://www.mgb.org.rs/istorija/mere-grada-detail

5. Варади, Т., Вуксановић-Мацура, З. (ур.) (2017). Становање Рома у Србији: стање и изазови. Београд: САНУ; ISBN 978-86-7025-732-0; https://books.google.rs/books?id=l_haDwAAQBAJ&source=gbs_navlinks_s

6. Vuksanović-Macura, Z. (2015). San o gradu: međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922. Beograd: Orionart, str. 346; ISBN: 978-86-6389-017-6; https://books.google.rs/books/about/San_o_gradu.html?id=ekPxjwEACAAJ&redir_esc=y

7. Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В. (2014). Стамбени модели за подстандардна ромска насеља: смернице за јединице локалне самоуправе, организације цивилног друштва и ромске заједнице. Београд: Мисија ОЕБС-а у Србији; ISBN 978-86-6383-012-7; https://www.osce.org/sr/serbia/126317

8. Vuksanović-Macura, Z. (2012). Život na ivici: stanovanje sirotinje u Beogradu 1919−1941. Beograd: Orionart, str. 295; ISBN: 978-86-83305-68-1; https://books.google.rs/books?id=2qJVDwAAQBAJ&source=gbs_book_similarbooks

9. Вуксановић-Мацура, З, Дробњаковић, М., Тодорић, Ј., Спалевић, А. (2017). Бранислав Којић – простор у селу село у простору. Београд: Галерија науке и технике САНУ, 5-31. октобар 2017. године. Рецензенти: академик Бранислав Митровић и др. Жељко Бјељац; Каталог изложбе, стр. 110; ISBN 978-86-80029-74-0; https://www.sanu.ac.rs/branislav-kojic-prostor-u-selu-selo-u-prostoru/

10. Вуксановић-Мацура, З., Мацура, В. (2016). Светло и тамно. Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век. Београд: Галерија науке и технике САНУ, 7-30. април 2016. године. Рецензенти: академик Тибор Варад и проф. др. Борислав Стојков. Каталог изложбе, стр. 46; ISBN 978-86-7025-687-3; https://books.google.rs/books?id=3HxTDwAAQBAJ&source=gbs_book_similarbooks