Ана М. Петровић

др Ана М. Петровић, научни сарадник

Научне области: хидрологија, бујичне поплаве, природне непогоде

Биографија

ResearchGate

ORCID-ID

Scopus ID