Стефан Денда

мср Стефан Денда, истраживач-сарадник

Научне области: Туристичка географија, политичка географија, квалитет живота

Биографија

ResearchGate

ResearcherID

ORCID-ID

Scopus ID

Google Scholar

Academia Edu

:

Одабране референце

1. Denda, S., Micić, J., & Terzić, A. (2021). The Impact of Contemporary Politically Induced Security Crisis on Tourist Behaviour: The perception of the Serbian Younger Adult Population. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 174, 69–88.
2. Petrović, M. D., Ledesma, E., Morales, A., Radovanović, M. M., & Denda, S. (2021). The Analysis of Local Marketplace Business on the Selected Urban Case – Problems and Perspectives. Sustainability, 13(6), 3446. 
3. Denda, S. Lj., Micić, J. M., Milanović Pešić, A. Z., Brankov, J. J., & Bjeljac, Ž. N. (2019). Utilization of geothermal springs as a renewable energy source – Vranjska Banja case study. Thermal Science, 23, 6B, 4083–4093. 
4. Micić, J., Denda, S., & Popescu, M. (2019). The significance of the risk-related challenges in tourist destination choice. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijic”, SASA, 69(1), 39–52.
5. Денда, С., Мицић, Ј., & Бјељац, Ж. (2019). Aктуелности Цвијићевих истраживања у контексту српско-албанских односа на Косову и Метохији. Баштина, 45, 203–223.
6. Denda, S., Stojanović, J. (2017). Pozicioniranost Sokobanje na turističkom tržištu Srbije. Poslovna ekonomija, XX(1), 253–271.
7. Денда, С. (2014). Модел конкурентности општине Чајетина као туристичке дестинације. ХиТ менаџмент, 2(2), 95–105. 
8. Денда, С. (2014). Тражиоци азила у Србији – између закона и стварности. Демографија, књига XI, 147–172. 
9. Denda, S., & Stojanović, J. (2016). Indicators of Competitiveness in Tourism: Case of Serbia, Montenegro and FYR Macedonia. In: D. Cvijanović, A. G. Ivolga, P. Ružić, D. Gnjatović & T. Stanišić (Eds.), Thematic Proceedings of 1st International Scientific Conference: „Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Spa Tourism in Serbia and Experiences of Other Countries“ (pp. 99–117). Vrnjacka Banja, Serbia: University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism. 
10. Бјељац, Ж., Милановић Пешић, А., Петровић, Д. М., Милетић, Р., Дробњаковић, М., Тодорић, М., Спалевић, А., Стојановић, Ј., Денда, С. (2017). Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ 1947-2017 – Историјат и перспективе. Посебна издања, књ. 92. Београд: САНУ и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ.