Жељко Бјељац

др Жељко Бјељац, научни саветник, руководилац одељења

Научне области: друштвена географија, антропогеографија

Биографија

ResearchGate

: Research Gate Profile