Површинске воде, предавање у оквиру зимског семинара хидрохемије „Вода у природи“

Организатор: Истраживачка станица Петница

Предавач: мр Ана Милановић-Пешић, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ

Одржано: 8–14. 4. 2014. године, Петница, Србија