др Мирчета Вемић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Contemporary Atlases of Serbia” („Савремени атласи Србије“)

10-11. 12. 2010. године