др Жељко Бјељац

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Traditionalism and ranking of tourist events”

10-11. 12. 2010. године