др Милан Радовановић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “The heliocentric analysis of the forest fire phenomenon - fires in Russia on august 2010, case study” („Хелоцентрична аналиаза појаве шумских пожара – пожари у Русији августа 2010. године, студија случаја“)

10-11. 12. 2010. године