Датум одржавања: 16.10.2017. до 17.10.2017. године
Место одржавања: Галерија науке и технике САНУ, Ђуре Јакшића 2., Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Галерија науке и технике САНУ
Покровитељи: Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство културе и информисања Републике Србије
Програм научног скупа: Program konferencije.pdfНаучна конференција ће се одржати 16 и 17. октобра 2017. године у Галерији науке и технике САНУ, Ђуре Јакшић 2, од 10 до 14 часова.

Један сегмент научне конференције посвећен је научноистраживачком раду академика Бранислава Којића и обухвата приказ његовог систематичног и свеобухватног научног приступа у изучавању села. Други сегмент научног скупа за циљ има презентацију села као мултидимензионалног појма, са становишта различитих научних дисциплина.

Организациони одбор: маст. Јована Тодорић – истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; маст. Александра Спалевић – истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; маст.Јасна Стојановић – стипендиста, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; маст. Стефан Денда – стипендиста, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Научни одбор: др Милан Радовановић – научни саветник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Злата Вуксановић-Мацура – научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Жељко Бјељац – научни саветник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Марко Д. Петровић – научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Ана Милановић Пешић - научни сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Марија Дробњаковић – истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ; др Милена Панић – истраживач-сарадник, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Фотографије: