Поштоване колегинице и колеге,

Током 2024. навршавају се два значајна јубилеја – 100 година од Првог конгреса словенских географа и етнографа у Прагу и публиковања првог тома монографије „Геоморфологија“, истакнутог српског географа Јована Цвијића (1865–1927), једног од иницијатора одржавања Конгреса. Наредни Конгреси одржани су у Пољској (1927), Краљевини Југославији (1930) и Краљевини Бугарској (1936). Стога, на предлог Географског института „Јован Цвијић“ САНУ покренута је иницијатива за обележавање ових великих јубилеја. Узимајући у обзир наведено, планирана је организација Петог конгреса словенских географа и етнографа са циљем окупљања еминентних иностраних и домаћих научника из области географије и сродних дисциплина. На овај начин желимо да наставимо традицију повезивања словенских народа, као и сарадњу са широм међународном научном заједницом у сфери савремених научних достигнућа.

Сагледавајући научни опсег ових историјских публикација и научнo дело Јована Цвијића, конципиранe су оквирне теме предстојећег скупа:

  1. Физичко-географски процеси и њихови ефекти на становништвo (геоморфолошки процеси, хидрологија, климатске промене, савремена достигнућа у борби против природних непогода);
  2. Савремени теоријско-методолошки приступи у географији (концепти, анализа геопросторних података, даљинска детекција);
  3. Географија становништва (структуре становништва, миграције, прогностички модели);
  4. Економске перспективе развоја и утицај на становништво (природни и друштвени ресурси, укључујући и производњу хране и воде, тржишта, инфраструктура);
  5. Просторно планирање (урбани и рурални развој, животна средина);
  6. Историјска географија (промена односа између људи и животне средине током времена, еволуција културних и економских региона);
  7. Политичка географија (међународни односи, стратегије развоја и геополитичка питања);
  8. Eтнологија (етнички и културни идентитети, материјално и нематеријално наслеђе, антропогеографска истраживања, народна архитектура).

 

Фокус у излагању треба дати синтезним темама од ширег значаја за научну заједницу. Учесницима по позиву је обезбеђен термин за усмено излагање рада, у трајању до 15 минута. Формат презентација може да буде .ppt или .pptx (PowerPoint). Поред традиционалног начина излагања, постоји могућност излагања путем савремених платформи (онлајн). Напомињемо да радови који се искључиво односе на дневно-политичка дешавања, неће бити узимани у разматрање.

 

Важна обавештења

Конференција ће се одржати у Бањи Ковиљачи, Лозница, од 23. до 25. октобра 2024. године.

Аутори по позиву су ослобођени плаћања котизације. Котизација и друштвене активности за остале учеснике су:

 

Котизација Рокови Износ (EUR)
Рана регистрација до 31.08.2024. 100
Стандардна регистрација након 01.09.2024. 140
Онлајн презентација   50
Остали (коаутори и гости)   50
Друштвене активности (опционо)    
 Свечана вечера   40
Екскурзија (аутобусом са ручком)   40

 

Уплатом котизације (ране или стандардне) учесник обезбеђује објављивање рада, Зборник радова, конференцијски материјал, освежење током одржавaњa скупа и ручак у Научно-образовном културном центру.

Котизација за остале (коаутори и гости) обухвата освежење током одржавaњa скупа и ручак у Научно-образовном културном центру.

Присуство друштвеним догађајима је опционо и за учеснике и за пратиоце.

Позивамо ауторе да доставе своје апстракте (300–350 речи, макс. пет кључних речи) и радове у целини на енглеском језику (макс. 16 страна, са једноструким проредом, укључујући литературу и графички садржај, у MS Word .docx формату). Аутори треба да користе темплејт приликом припреме апстраката и радова у целини. За додатне информације везане за припрему рукописа, консултовати Упутство за ауторе Зборника радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

Апстракте и рукописе доставити на следећи мејл:

Пристигли радови након позитивне рецензије ће бити публиковани у Зборнику радова са конференције. Одабрани радови ће бити узети у разматрање за публиковање у Зборнику радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (Clarivate Analytics WoS IF2022: 1.2; Scopus: Q2).

 

Важни датуми:

Достављање апстраката: 24.07.2024.

Достављање радова у целини: 01.09.2024.

Званични језици конференције су енглески и српски језик. Учесници могу да изаберу на ком језику ће излагати рад. Уколико се одлуче да рад излажу на српском језику, пожељно је да текст презентације буде на енглеском језику, како би учесници из иностранства могли да прате излагање.