АРХИВА ПРОЈЕКАТА

У периоду од 1988. до 2015. године у оквирима Географског института "Јован Цвијић" САНУ, реализовани су следећи научно-истраживачки пројекти:

 

Елементарне непогоде и настава географије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2008–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: мр Марко В. Милошевић

 

Инструментално прикупљање просторних података

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2009–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутор: Драгољуб Штрбац

 

Коридори Србије

Акредитован семинар, Завод за унапређивање образовања и васпитања

Време трајања: 2012–2014.

Носиоци пројекта и финансијери: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Аутори: мр Марко В. Милошевић, др Милан Радовановић

 

Елементарне непогоде као фактор трансформације простора и планских докумената у Србији и Словенији

Време трајања: 2010–2011.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, др Блаж Комац

 

Упоређивање валоризација неразвијених подручја у Србији и Словенији

Време трајања: 2008–2009.

Пројектни партнер: Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија

Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније

Руководилац пројекта: др Јасмина Ђорђевић, др Јанез Наред

 

 Евиденциони број пројекта: 2012-2013
Руководилац пројекта:Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2012-2014
Руководилац пројекта:Евиденциони број пројекта:
Руководилац пројекта: Владимир РогановићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2010
Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, мр Марко В. МилошевићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2006-2010
Руководилац пројекта: др Марина ТодоровићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2006
Руководилац пројекта: др Јасмина ЂорђевићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2005-2007
Руководилац пројекта: др Бранка ТошићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2002-2003
Руководилац пројекта: др Милан БурсаћЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2002-2003
Руководилац пројекта: др Илија Мисаиловић