АРХИВА ПРОЈЕКАТА

У периоду од 1988. до 2015. године у оквирима Географског института "Јован Цвијић" САНУ, реализовани су следећи научно-истраживачки пројекти:

 

 

 

 Евиденциони број пројекта: 2012-2013
Руководилац пројекта:Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2012-2014
Руководилац пројекта:Евиденциони број пројекта:
Руководилац пројекта: Владимир РогановићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2010
Руководилац пројекта: др Милан Радовановић, мр Марко В. МилошевићЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2010–2011
Руководилац пројекта: Србија: др Милан Радовановић
Словенија: др Блаж КомацЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2008–2009
Руководилац пројекта: Србија: др Јасмина Ђорђевић
Словенија: др Јанез НаредЕвиденциони број пројекта:
Руководилац пројекта: Нина Б. Ћурчић

 

Евиденциони број пројекта: И2017
Пројектни циклус: 2017
Руководилац пројекта: др Злата Вуксановић-МацураЕвиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2006-2010
Руководилац пројекта: др Марина Тодоровић