Евиденциони број пројекта: И2017
Пројектни циклус: 2017
Руководилац пројекта: др Злата Вуксановић-Мацура
Аутори пројекта: др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, маст Јована Тодорић, маст Александра Спалевић
Време трајања: мај 2017. до децембар 2017. године
Покровитељи: Република Србија, Министарство културе и информисања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Учесници ангажовани на пројекту: др Злата Вуксановић-Мацура, др Марија Дробњаковић, др Јована Тодорић, маст. Александра Спалевић, др Александра Терзић, Добрила Стајић, маст. Јасна Мицић, маст. Стефан Денда, Петар Нешић и Снежана Нешић

 

 

Предмет пројекта је промоција и презентација народног градитељства као непокретног културног добра од изузетног значаја за Србију. Пројекат се састоји од припреме и одржавања изложбе и њених програма, под називом „Бранислав Којић: простор у селу, село у простору”.

На изложби је приказан рад архитекте и академика Бранислава Којића на пољу сеоске архитектуре, истраживања и планирања села, типологије и система сеоских насеља. Кроз стваралаштво академика Којића указано је на важност очувања народног градитељства као једног од, данас, најугроженијих културних наслеђа. Изложба је приказана у Галерији науке и технике САНУ од 5. до 31. октобра 2017. године. Током изложбе, 16–17. октобра 2017. године, организована је и истоимена научна конференција.

Фотографије: