АРХИВА ПРОЈЕКАТА

У периоду од 1988. до 2015. године у оквирима Географског института "Јован Цвијић" САНУ, реализовани су следећи научно-истраживачки пројекти:

 

 

 

 Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 1962-1969
Руководилац пројекта: Јовановић, Б. П.Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 1947-1961
Руководилац пројекта: Петар С. Јовановић