Евиденциони број пројекта:
Пројектни циклус: 2010–2011
Руководилац пројекта: Србија: др Милан Радовановић
Словенија: др Блаж Комац
Време трајања: до године
Покровитељи: Финансијери на основу билатералног споразума Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и Републике Словеније
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ и Географски институт „Антон Мелик“ САЗУ, Љубљана, Словенија