Датум одржавања: 2019 до 2022 године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: ГИ "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: мр Марко Милошевић
Програм семинара: Osavremenjavanje znanja o geodiverzitetu.pdf

 

Географски институт "Јован Цвијић" организује семинар "Геодиверзитет - Осавремеивање знања о геодиверзитету кроз наставу географије". До сада је реализовано укупно 9 семинара са овом тематиком у неколико градова у Србији.

Специфични циљеви овог семинара су:
• Препознавање палео и рецентних фактора геодиверзификације предела;
Упознавање и неговање природне баштине Србије и ревидирање постојећих појмова, термина, номенклатура и фактографије који се користе у настави, са најновијим резултатима у физичкој географији и геологији;
• Едукација у функцији препознавања и заштите објеката геонаслеђа;
• Развијање културе заштите објеката геонаслеђа.

 

Београд, Трњане – Алексинац, Чачак, Смедерево

Фотографије: