Датум одржавања: 6.10.2023. године
Место одржавања: Санкт-Петербуршки Универзитет, Санкт-Петербург, Русија
Организатори: Санкт-Петербуршки Универзитет, Санкт-Петербург, РусијаДр Дарко Вукоћ учествовао је на међународној научној конференцији Economy & Management Conference 2023, оджаној на Санкт-Петербуршком Универзитету, у Санкт-Петербургу, Русија. У оквиру ове међународне конференције, Др. Вуковић је имао улогу руководиоца сесије Modern trends in Asset Pricing и презентовао је рад под називом „Quantifying the Asymmetric Information Flow Between Bitcoin Prices and Electricity Consumption“.

 

Учесници:

Саопштење:

 

Фотографије: