Пратећи агенду Уједињених нација о одрживом развоју, National Geographic Srbija је 3. децембра 2021. године у Музеју науке и технике у Београду организовао конференцију под називом „Вода, ваздух и енергија“.

Пратећи агенду Уједињених нација о одрживом развоју, National Geographic Srbija је 3. децембра 2021. године у Музеју науке и технике у Београду организовао конференцију под називом „Вода, ваздух и енергија“. У складу с темом, конференција је била подељена на три панела. Др Ана Милановић Пешић и др Дејана Јаковљевић учествовале су као говорнице на панелу о водама, који се бавио следећим темама:

1. Воде Србије и климатске промене
2. Проблем отпадних вода, загађење водотокова и могућа решења
3. Вода у пољопривреди и проблем загађених подземних вода

Својим излагањима указале су на важност ових тема и истакле значај подизање свести и одговорности свих појединаца у циљу очувања водних ресурса Србије.

Датум објаве: године
Извор: Др Ана Милановић Пешић, , ,

Фотографије: