Евиденциони број пројекта: 47007 ИИИ
Пројектни циклус: 2011–2019
Руководилац пројекта: Др Милан Радовановић
Аутори пројекта: Др Милан Радовановић
Време трајања: 01.01.2011. до 30.01.2020. године
Покровитељи: Република Србија, Министарство за науку и технолошки развој
Носиоци пројекта: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

 


Пројекат Географија Србије је интердисциплинарни научно-истраживачки пројекат комплексног типа, који обухвата истраживања на целокупној територији Републике Србије, из више научних дисциплина превасходно из области гео-наука и сродних наука.

Научна истраживања подразумевају кабинетски и теренски рад научних радника и истраживача из Института и спољних сарадника, организацију публиковање резултата истраживања у међународним и домаћим научним часописима, монографским делима и конференцијама. Поред тога, у оквиру овог пројекта организују се стручна предавања, семинари и саветовања за различите категорије корисника.

Фотографије: