Стручне службе


У оквиру стручних служби обављају се: општи, правни, кадровски, материјално-финансијски и издавачки послови, као и међуинституционална сарадња. 

 

Канцеларија за помоћ локалним самоуправама

Марко В. Милошевић, координатор

Адреса: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594;

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта:

 

 

Пројектни биро за ГИС

Драгољуб Штрбац

Адреса: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594;

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта:

 

 

 

 

 

 

Секретар

petar jokic

Петар Јокић

Телефон: +381 11 2636 594, +381 11 2636 395, +381 63 1966 910

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

 

 

 

Курирска служба

jelka panic

Јелка Панић

Телефон: +381 11 2636 594, +381 11 2636 395

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

 

 

 

Техничка подршка

Дејан Рончевић, администратор рачунарског система

Драго Каностревац, сарадник за интернет дизајн и рачунарску опрему

Снежана Нешић, књиговођа