Међуинситуционална сарадња


Међуинституционална сарадња се спроводи већ дужи низ година у оквирима основних активности Института, са међународним и националним институцијама које се баве истим или комплементарним делатностима. Циљ склапања међуинституционалних споразума и уговора јесте развој научнотехничких веза, организација заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развоја нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, те размена предавачких искустава.

 

 

 

Сарадња на нивоу Републике Србије

 

Сарадња са Војногеографским институтом у Београду 

 

Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о научно-техничкој сарадњи са Војногеографским институтом (http://www.vs.rs/), 20.01.2014., Београд. Дана 20.01.2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института.

Споразум су потписали директор Географског института potpisivanje sporazuma vgi 540САНУ  др Милан Радовановић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић. Потписивању споразума присуствовали су Илија Тодоров, начелник Управе за обавештајно-извиђачке послове Генералштаба Војске Србије; др Рајко Буквић и др Мирчета Вемић, чланови управног одбора Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Иако је сарадња ове две установе и раније постојала, пре свега у области картографије, јавила се потреба за проширивањем додирних тачака између активности ове две институције, чиме се дошло до иницијативе да се ранији споразум о сарадњи унапреди. 

~

 

 

Међународна сарадња

 

Сарадња са Факултетом за екологију и науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, Словачка

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ потписао је 2013. године споразум о научно-техничкој сарадњи са Факултетом за Екологију и Науке о природној средини, Техничког Универзитета у Цволену, Словачка (http://www.tuzvo.sk/). Овај споразум подразумева сагласност и обострану вољу за заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната, учешће на конференцијама и скуповима, као и сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.

~

Сарадња са Географским факултетом Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“, Москва, Русија

 

13. маја 2013. године, у Москви, Географски институт „Јован Цвијић“ потписао је споразум о међународној научној сарадњи са Географским факултетом Московског државног универзитета М.В. Ломоносов (http://www.geogr.msu.ru). Споразум подразумева заједничко учешће на будућим пројектима, размену научних сарадника, предавача, студената и доктораната обеју Страна, учешће на конференцијама које организују Стране, сарадњу на заједничком издавању научних радова и монографија, итд.

lomonosov 2013 link ss

~

У периоду 20–30. 8. 2013. године, у истраживачкој станици Петница боравила је, у суорганизацији Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, група професора и студената Географског факултета Московског државног универзитета „М.В. Ломоносов“(http://www.geogr.msu.ru) из Москве. Руским студентима „Департмана за рационално коришћење природе“, заједно са професорима др Сергејем Кириловим и др Јеленом Воробејскајом, и колегама Географског института, том приликом одржано је више заједничких предавања из неколико географских дисциплина. Поред предавања, организоване су и научне екскурзије у Национални парк „Тара“, Споменик природе „Ђавоља варош“, Петничку пећину и манистире у околини Ваљева. По повратку у Београд, госте из Русије, заједно са колегама из Института, примио је генерални секретар САНУ др Димитрије Стефановић.

petnica 2013 link ss

~

Канцеларија за међународну сарадњу

 

Од 2015. године у оквиру Института формирана је посебна јединица за спровођење међуинституционалне сарадње. Сарадници из канцеларије за међународну сарадњу управљју пројектима, програмима и другим видовима сарадње са интернационалним, али и домаћим партнерима.

 

Контакт:

др Ана М. Петровић, координатор

Адреса: Канцеларија за међународну сарадњу

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594

Факс: +381 11 2637 597