Пројекти

Научноистраживачки рад Института обавља се индивидуалним и колективним ангажовањем свих сарадника Института на реализацији научних пројеката. Резултати научног рада публикују се у институтским, Aкадемијиним, националним и међународним периодичним и посебним публикацијама. Облици истраживачког тимског рада су: научне конференције, конгреси, симпозијуми, семинари, експедиције и други облици који доприносе постизању научних резултата.

Реализовани пројекти

 

 Пројекти у токуЕвиденциони број пројекта: И2017
Пројектни циклус: 2017
Руководилац пројекта: др Злата Вуксановић-Мацура

 

Евиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

 

Евиденциони број пројекта: x
Пројектни циклус: март–септембар 2018.
Руководилац пројекта: проф др Ричард Мајлс;
Руководилац пројектног тима Географског института „Јован Цвијић“ САНУ: др Јелена Ћалић

 

Евиденциони број пројекта: 47007 ИИИ
Пројектни циклус: 2011–2020
Руководилац пројекта: Др Милан Радовановић

Поткатегорије