Органи института


Директор, Управни одбор и Научно веће, су одговорни органи Института, који доносе политику, постављају организацију и управљају научноистраживачким радовима Института. Стварају непосредне кадровске, материјалне, финансијске, технолошке и друге услове за постизање научно значајних и друштвено корисних истраживачких резултата, са видљивим научним доприносом и одјеком како на националном тако и међународном плану.

 

Директор

Институтом руководи директор. Он се бира конкурсом, на четири године, из реда истраживача са научним звањем. Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом. Ако је директору истекао мандат а нови није изабран из било ког законског разлога, или у вези са важећим управним актима Академије, Управни одбор Института одређује вршиоца дужности, који има сва овлашћења директора за дато време.

 

director

др Милан Радовановић

 

Заменик директора

Ana Milanović Pešić

др Ана Милановић Пешић

 

 

 

Управни одбор

проф. др Владица Цветковић, дописни члан САНУ (председник)

академик Коста Чавошки

др Лука Поповић, научни саветник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Злата Вуксановнић-Мацура, научни сарадник

 

 

Научно веће

др Тивадар Гаудењи (председник)

академик Александар Костић

проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

др Милан Радовановић

др Жељко Бјељац

др Милан Миленковић

др Јелена Ћалић

др Бошко Миловановић

др Александра Терзић

др Дарко Вуковић

др Милица Пецељ

др Драгана Милијашевић

др Ана Петровић

др Марко Д. Петровић

др Ана Милановић Пешић

др Бојан Гавриловић

др Дејана Јаковљевић

др Јована Бранков

др Злата Вуксановић Мацура

др Стефана Бабовић

др Марко Урошев

др Горица Станојевић

др Милена Панић

др Дуња Демировић

др Марија Дробњаковић

др Нина Ћурчић

др Јелена Ковачевић Мајкић

др Драгана Миљановић

др Јована Тодорић