Библиотека


Библиотека поседује велики фонд књига, часописа, карата и атласа. За услове коришћења библиотеке молимо да се обратите библиотекару госпођи Добрили Стајић.

Dobrila Stajić

Библиотекар: Добрила Стајић

Адреса: За библиотеку

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд

Телефон: +381 11 2638 790

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

Фонд књига, часописа, карата и атласа

 

 

images kobson  logo 

doi srbija  download