АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

У оквиру Географског института тренутно је у току реализација следећих пројеката:

 

 

 Евиденциони број пројекта: И2021
Пројектни циклус: 2021
Руководилац пројекта: Злата Вуксановић-МацураЕвиденциони број пројекта: И2017
Пројектни циклус: 2017
Руководилац пројекта: др Злата Вуксановић-МацураЕвиденциони број пројекта: САНУ-МАНУ
Пројектни циклус: 2018-2020
Руководилац пројекта: академик Владо Матевски, Македонска академија наука и уметности
др Александра Терзић, Географски институт "Јован Цвијић" САНУЕвиденциони број пројекта: x
Пројектни циклус: март–септембар 2018.
Руководилац пројекта: проф др Ричард Мајлс;
Руководилац пројектног тима Географског института „Јован Цвијић“ САНУ: др Јелена ЋалићЕвиденциони број пројекта: 47007 ИИИ
Пројектни циклус: 2011–2019
Руководилац пројекта: Др Милан Радовановић