Предња корица.

Зборник радова
Књига 69-1, бр. 1

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2019

 

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић, Марко Иванишевић

(ОРИГИНАЛ) ANALYSIS OF EXTREME PRECIPITATION INDICES IN THE EAST HERZEGOVINA
(BOSNIA AND HERZEGOVINA)

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА ИНДЕКСА ПАДАВИНСКИХ ЕКСТРЕМА У ИСТОЧНОЈ ХЕРЦЕГОВИНИ
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)

Игор Лешчешен, Драган Долинај, Милана Пантелић, Срђан Попов

(ОРИГИНАЛ) DROUGHT ASSESSMENT IN VOJVODINA (SERBIA) USING K-MEANS
CLUSTER ANALYSIS

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА СУША У ВОЈВОДИНИ (СРБИЈА) ПРИМЕНОМ K-MEANS КЛАСТЕР АНАЛИЗЕ

Дуња Демировић, Синиша Берјан, Никола Милентијевић, Хамид Ел Билали,
Јулија А. Сиромјатникова

(ОРИГИНАЛ) EXPLORATION OF TOURIST MOTIVATION AND PREFERRED ACTIVITIES
IN RURAL AREAS

(ПРЕВОД) ИСТРАЖИВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ МОТИВАЦИЈЕ И ЖЕЉЕНИХ АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПРОСТОРИМА

Јасна Мицић, Стефан Денда, Мариус Попеску

(ОРИГИНАЛ) THE SIGNIFICANCE OF THE RISK-RELATED CHALLENGES IN TOURIST
DESTINATION CHOICE

(ПРЕВОД) ЗНАЧАЈ ИЗАЗОВА РИЗИКА У ИЗБОРУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ

Ива Булатовић, Ана Страњанчевић

(ОРИГИНАЛ) INTEGRATED MODEL OF RELIGIOUS TOURISM IN UNDERDEVELOPED
DESTINATIONS

(ПРЕВОД) ИНТЕГРИСАНИ МОДЕЛ ВЕРСКОГ ТУРИЗМА У НЕРАЗВИЈЕНИМ ДЕСТИНАЦИЈАМА

Ацо Лукић, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов, Анђелија Ивков-Џигурски, Ева Kонечник Kотник

(ОРИГИНАЛ) THE ROLE OF THE HOMEROOM- AND GEOGRAPHY TEACHERS IN THE
OBLIGATORY ADMINISTRATION IN ELEMENTARY SCHOOLS

(ПРЕВОД) УЛОГА РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА И НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ У ОБАВЕЗНОЈ
АДМИНИСТРАЦИЈИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Милан Миленковић, Владан Дуцић, Јован Михајловић, Драган Бурић, Виолета Бабић

(ОРИГИНАЛ) FOREST FIRES IN FINLAND – THE INFLUENCE OF ATMOSPHERIC ОSCILLATIONS

(ПРЕВОД) ШУМСКИ ПОЖАРИ У ФИНСКОЈ – УТИЦАЈ АТМОСФЕРСКИХ ОСЦИЛАЦИЈА

Дмитриј А. Рубан

(ОРИГИНАЛ) JURASSIC TRACE FOSSIL LOCALITIES OF ADYGEYA (RUSSIA):
NEW GEOHERITAGE UNDER ANTHROPOGENIC PRESSURE

(ПРЕВОД) ЛОКАЛИТЕТИ С ТРАГОВИМА ФОСИЛА ИЗ ДОБА ЈУРЕ У АДИГЕЈИ (РУСИЈА):
НОВИ ОБЈЕКТИ ГЕОНАСЛЕЂА ПОД АНТРОПОЛОШКИМ УТИЦАЈЕМ

Уређивачки одбор

(ОРИГИНАЛ) IN MEMORIAM ACADEMICIAN PROF. OLGA HADŽIĆ, PhD (1946-2019)

(ПРЕВОД) IN MEMORIAM АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ОЛГА ХАЏИЋ (1946-2019)

ЦИП