Предња корица.

Зборник радова
Књига 67, бр. 3

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2017

 

Vladimir A. Srećković, Desanka M. Šulić, Veljko Vujčić, Darko Jevremović, Yaroslav Vyklyuk

(ОРИГИНАЛ) THE EFFECTS OF SOLAR ACTIVITY: ELECTRONS IN THE TERRESTRIAL LOWER IONOSPHERE

(ПРЕВОД) ЕФЕКТИ СОЛАРНЕ АКТИВНОСТИ: ЕЛЕКТРОНИ У НИСКОJ JОНОСФЕРИ ЗЕМЉE

Aleksandra Nina, Vladimir Čadež, Jovan Bajčetić, Milenko Andrić, Gordana Jovanović

(ОРИГИНАЛ) RESPONSES OF THE IONOSPHERIC D-REGION TO PERIODIC AND TRANSIENT VARIATIONS OF THE IONIZING SOLAR Lyα RADIATION

(ПРЕВОД) РЕАКЦИЈЕ ЈОНОСФЕРСКОГ D-СЛОЈА НА ПЕРИОДИЧНЕ И ПРОЛАЗНЕ ПРОМЕНЕ ЈОНИЗУЈУЋЕГ СУНЧЕВОГ Lyα ЗРАЧЕЊА

Ivan M. Potić, Nina B. Ćurčić, Milica M. Potić, Milan M. Radovanović, Tatiana N. Tretiakova

(ОРИГИНАЛ) REMOTE SENSING ROLE IN ENVIRONMENTAL STRESS ANALYSIS: ЕАST SERBIA WILDFIRES CASE STUDY (2007-2017)

(ПРЕВОД) УЛОГА ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ У АНАЛИЗИ СТРЕСОВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ШУМСКИХ ПОЖАРА У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ (2007-2017)

Vladimir M. Cvetković, Marina Filipović, Vladimir Jakovljević

(ОРИГИНАЛ) A SURVEY OF SUBJECTIVE OPINIONS OF POPULATION ABOUT SEISMIC RESISTANCE OF RESIDENTIAL BUILDINGS

(ПРЕВОД) ИСТРАЖИВАЊЕ СУБЈЕКТИВНОГ МИШЉЕЊА СТАНОВНИШТВА О СЕИЗМИЧКОЈ ОТПОРНОСТИ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА

Dunja Demirović, Kristina Košić, Vasile Surd, Lejla Žunić, Yulia A. Syromiatnikova

(ОРИГИНАЛ) APPLICATION OF TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS MODEL ON RURAL DESTINATIONS

(ПРЕВОД) ПРИМЕНА МОДЕЛА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НА ДЕСТИНАЦИЈЕ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

Darko B. Vuković, Viola A. Larionova, Anatoly M. Platonov, Natalia A. Vuković

(ОРИГИНАЛ) DOES AGGLOMERATION PROCESS EXIST IN SMALL PROVINCIAL URBAN CENTERS? EVIDENCES FROM SVERDLOVSK REGION

(ПРЕВОД) ДА ЛИ ЈЕ ПРОЦЕС АГЛОМЕРАЦИЈЕ ЗАСТУПЉЕН У МАЊИМ УРБАНИМ ЦЕНТРИМА У ПРОВИНЦИЈИ? ПРИМЕРИ ИЗ СВЕРДЛОВСКЕ ОБЛАСТИ

Nataša Simeunović Bajić, Ivana Ercegovac

(ОРИГИНАЛ) EUROPEAN PICTURE OF THE ELDERLY PEOPLE: RESEARCH ON THE MAIN SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND TRENDS IN SELECTED COUNTRIES

(ПРЕВОД) ПОЛОЖАЈ СТАРИХ ЛИЦА У ЕВРОПИ: ИСТРАЖИВАЊЕ ГЛАВНИХ СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕНДОВА У ОДАБРАНИМ ЗЕМЉАМА

ЦИП