Предња корица.

Зборник радова
Књига 67, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2017

 

Boško Milovanović, Vladan Ducić, Milan Radovanović, Milovan Milivojević

(ОРИГИНАЛ) CLIMATE REGIONALIZATION OF SERBIA ACCORDING TO KÖPPEN CLIMATE CLASSIFICATION

(ПРЕВОД) КЛИМАТСКА РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ ПО КЕПЕНОВОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ КЛИМАТА

Jovan Mihajlović

(ОРИГИНАЛ) ANALYSIS OF A NON-SUPERCELL TORNADNO EVENT IN SOMBOR, ON JULY 10, 2014

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА НЕСУПЕРЋЕЛИЈСКОГ ТОРНАДА У СОМБОРУ 10. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ

Milan Milenković, Dragan Savić, David Walker, Aleksandar Dedić, Vladan Ducić

(ОРИГИНАЛ) THE NORTH ATLANTIC OSCILLATION (NAO) AND THE WATER TEMPERATURE OF THE SAVA RIVER IN SERBIA

(ПРЕВОД) СЕВЕРНОАТЛАНТСКА ОСЦИЛАЦИЈА (NAO) И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ РЕКЕ САВЕ У СРБИЈИ

Tamara Višnić, Ljubica Ivanović Bibić, Smiljana Đukičin Vučković, Anđelija Ivkov-Džigurski, Eva Konečnik Kotnik

(ОРИГИНАЛ) THE EVALUATION OF THE ROLE OF TEACHING AIDS IN STIMULATING PUPILS’ ACTIVATION IN GEOGRAPHY

(ПРЕВОД) ОЦЕНА УЛОГE НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У СТИМУЛАЦИЈИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА У ГЕОГРАФИЈИ

Milan Radovanović, Joao Fernando Pereira Gomes, Anatoly A. Yamashkin, Milan Milenković, Milan Stevančević

(ОРИГИНАЛ) ELECTRONS OR PROTONS: WHAT IS THE CAUSE OF FOREST FIRES IN WESTERN EUROPE ON JUNE 18, 2017?

(ПРЕВОД) ЕЛЕКТРОНИ ИЛИ ПРОТОНИ: ШТА ЈЕ УЗРОК ШУМСКИХ ПОЖАРА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ 18. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ?

ЦИП