Предња корица.

Зборник радова
Књига 67, бр. 1

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2017

 

Zorica Prnjat, Milutin Tadić

(ОРИГИНАЛ) АSTERISM AND CONSTELLATION: TERMINOLOGICAL DILEMMAS

(ПРЕВОД) АСТЕРИЗАМ И САЗВЕЖЂА: ТЕРМИНОЛОШКЕ ДИЛЕМЕ

Plamen Iliev Ninov, Tzviatka Ivanova Karagiozova, Maya Rankova

(ОРИГИНАЛ) DETERMINATION OF WATER RESOURCES IN RIVERS IN THE BULGARIAN BASINS OF THE LOWER DANUBE

(ПРЕВОД) ОДРЕЂИВАЊЕ ВОДНИХ РЕСУРСА РЕКА БУГАРСКИХ БАСЕНА ДОЊЕГ ДУНАВА

Milan Milenković, Vladan Ducić, Violeta Babić, Anatoly Yamashkin, Zoran Govedar

(ОРИГИНАЛ) FOREST FIRES IN PORTUGAL — THE CONNECTION WITH THE ATLANTIC MULTIDECADAL OSCILLATION (AMO)

(ПРЕВОД) ШУМСКИ ПОЖАРИ У ПОРТУГАЛИЈИ — ВЕЗА СА АТЛАНТСКОМ ВИШЕДЕЦЕНИЈСКОМ ОСЦИЛАЦИЛОМ (АМО)

Marko D. Petrović, Alon Gelbman, Dunja Demirović, Snježana Gagić, Darko Vuković

(ОРИГИНАЛ) THE EXAMINATION OF THE RESIDENTS’ ACTIVITIES AND DEDICATION TO THE LOCAL COMMUNITY — AN AGRITOURISM ACCESS TO THE SUBJECT

(ПРЕВОД) ИСПИТИВАЊЕ АКТИВНОСТИ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА И ЊИХОВА ПОСВЕЋЕНОСТ ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ — АГРОТУРИСТИЧКИ ПРИСТУП ТЕМАТИЦИ

Mariya Gospodinova Grozeva

(ОРИГИНАЛ) SOME ASPECTS OF THE REGIONAL COOPERATION IN THE BALKANS

(ПРЕВОД) ОДРЕЂЕНИ АСПЕКТИ РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

Zinaida Zhyvko, Olga Martyn

(ОРИГИНАЛ) THE MARKET OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE: STAGES OF FORMATION AND ECOLOGICALLY SAFE FUNCTION

(ПРЕВОД) ТРЖИШТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У УКРАЈИНИ

ЦИП