Предња корица.

Зборник радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ
Књига 66, бр. 3

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2016

 

Amran Khalifa, Mirjana Nesic

(ОРИГИНАЛ) The wind as an important aspect and its impact on population trends and demographic conditions in Tripolitania during late pleistocene/early holocene

(ПРЕВОД) Ветар као важан аспект и његов утицај на популационе трендове и демографске услове у Триполитанији током касног плеистоцена/раног холоцена

Milan Đorđević, Aleksandar Radivojević, Ranko Dragović, Ivan Filipović

(ОРИГИНАЛ) Exposure to earthquakes — Distribution and change of the world's population with regard to disposition of seismic activities

(ПРЕВОД) Угроженост од земљотреса — распоред и промена броја становника на земљи у вези са размештајем сеизмичких активности

Mirjanka Madjevikj, Biljana Apostolovska Toshevska, Marija Ljakoska

(ОРИГИНАЛ) Regional differences in the population natural increase in the Republic of Macedonia

(ПРЕВОД) Регионалне разлике у природном расту популације у Републици Македонији

Mikhail Slipenchuk, Elena Vorobyevskaya, Sergey Kirillov, Alisa Telelekova

(ОРИГИНАЛ) Multifaced approach to natural resource management: ethnology, geography, culture

(ПРЕВОД) Комплексан приступ управљању природним ресурсима: етнологија, географија, култура

Dragan Radovanović, Danica Srećković-Batoćanin, Aleksandar Valjarević

(ОРИГИНАЛ) Volcanism of hot spots on the Reunion as the example

(ПРЕВОД) Вулканизам врућих тачака на примеру Реиниона

Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA

(ОРИГИНАЛ) List of reviewers

(ПРЕВОД) Листа рецензената

ЦИП