Предња корица.

Зборник радова
Књига 66, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2016

 

Jovan Mihajlović, Vladan Ducić, Dragan Burić

(ОРИГИНАЛ) Tornadic waterspout event in Split (Croatia) — Analysis of meteorogical environment
DOI 10.2298/IJGI1602185M

(ПРЕВОД) Појава торнадске водене пијавице у Сплиту (Хрватска) — Анализа метеоролошког окружења

Marko Urošev, Dragan Dolinaj, Dragoljub Štrbac

(ОРИГИНАЛ) At-site hydrological drought analysis: Case study of Velika Morava river at Ljubičevski most (Serbia)
DOI 10.2298/IJGI1602203U

(ПРЕВОД) Анализа хидролошких суша на примеру Велике Мораве код Љубичевског моста (Србија)

Dejan Doljak, Tamara Jojić Glavonjić

(ОРИГИНАЛ) State and prospects of geothermal energy usage in Serbia
DOI 10.2298/IJGI1602221D

(ПРЕВОД) Стање и перспективе коришћења геотермалне енергије у Србији

Vladimir M. Cvetković

(ОРИГИНАЛ) The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters

DOI 10.2298/IJGI1602237C

(ПРЕВОД) Повезаност нивоа образовања и спремности грађана за реаговање на природну катастрофу

József Fekete

(ОРИГИНАЛ) Economic-geographical perspectives of the trade relations between Turkey and the Balkans
DOI 10.2298/IJGI1602307F

(ПРЕВОД) Економско-географске перспективе трговинских односа између Турске и Балканских држава

Michael Slipenchuk, Natalia Sedova, Elena Vorobyevskaya

(ОРИГИНАЛ) Sociological research in the tourism and recreation zone “Baikal harbour”
DOI 10.2298/IJGI1602325S

(ПРЕВОД) Социолошко истраживање у туристичко-рекреативној зони “Бајкалска лука”

ЦИП