Предња корица.

Зборник радова
Књига 66, бр. 1

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2016

 

Milutin Tadić, Zlatko J. Kovačić

(ОРИГИНАЛ) Orientation of the fifteen and sixteen century mosques in the former Yugoslavia
DOI 10.2298/IJGI1601001T

(ПРЕВОД) Oријентације џамија из петнаестог и шеснаестог века у бившој Југославији

Ana Milanović Pešić, Boško Milovanović

(ОРИГИНАЛ) Thermic regime and air temperature trends in Šumadija region (Serbia)
DOI 10.2298/IJGI1601019M

(ПРЕВОД) Термички режим и трендови температура ваздуха на територији Шумадије

Milan Milenković, Vladan Ducić, Dragan Burić, Božidar Lazić

(ОРИГИНАЛ) The Atlantic multidecadal oscillation (AMO) and the forest fires in France in the period 1980–2014
DOI 10.2298/IJGI1601035M

(ПРЕВОД) Атлантска вишедеценијска осцилација (АМО) и шумски пожари у Француској у периоду од 1980. до 2014. године

Vlasta Kokotović Kanazir, Marko Filipović, Milena Panić

(ОРИГИНАЛ) Demographic characteristics of Lika region
DOI 10.2298/IJGI1601045K

(ПРЕВОД) Демографске карактеристике Лике

Ivana Magdalenić, Marko Galjak

(ОРИГИНАЛ) Ageing map of the Balkan Peninsula
DOI 10.2298/IJGI1601075M

(ПРЕВОД) Старосна карта Балканског полуострва

Marko D. Petrović, Ivana Blešić, Anna Ivolga, Aleksandra Vujko

(ОРИГИНАЛ) Agritourism impact toward locals’ attitudes — an evidence from Vojvodina province (Serbia)
DOI 10.2298/IJGI1601105P

(ПРЕВОД) Утицај агротуризма на ставове локалног становништва - Студија у Војводини (Србија)

Yuri Mazurov, Mikhail Slipenchuk

(ОРИГИНАЛ) Historical heritage of Slavic peoples as a field of academic and applied studies
DOI 10.2298/IJGI1601157M

(ПРЕВОД) Историјско наслеђе словенских народа као поље академских и струковних студија

Valentin Nikolov, Mariyana Nikolova

(ОРИГИНАЛ) Geomorphological studies of Jovan Cvijić in Bulgaria
DOI 10.2298/IJGI1601169N

(ПРЕВОД) Геоморфолошке студије Јована Цвијића у Бугарској

Marija Drobnjaković

(ОРИГИНАЛ) Transformation of peri-urban area of Belgrade

(ПРЕВОД) Приказ књиге: Трансформација периурбаног простора Београда

Rajko N. Dimitrijević

(ОРИГИНАЛ) In memoriam
PROF. DR BOŽIDAR ĆURČIĆ

(ПРЕВОД) In memoriam: Проф. Др Божидар Ћурчић (1946-2015)

ERRATA

ЦИП