Предња корица.

Зборник радова
Књига 65, бр. 2

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2015

 

Ana M. Petrović

(ОРИГИНАЛ) Challenges of torrential flood risk management in Serbia

(ПРЕВОД) Изазови у управљању ризицима од бујичних поплава у Србији

António Portugal Duarte

(ОРИГИНАЛ) Regional tourism as a strategic sector for Portugal: Sun, Sea and much more

(ПРЕВОД) Регионални туризам као стратешки сектор за Португал: сунце, море и много више

Marta Simões, Adelaide Duarte, João Sousa Andrade

(ОРИГИНАЛ) Regional growth in Portugal: Assessing the contribution of earnings and education inequality (239-252)

(ПРЕВОД) Регионални раст у Португалу: Процена неједнакости кроз удео зараде и едукациони ниво

Darko B. Vuković, Natalia A. Shpak, Milan M. Radovanović, Antonio Portugal Duarte, Dejan Radulović

(ОРИГИНАЛ) The role of human resources on the economy: A study of the Balkan EU member states (253-268)

(ПРЕВОД) Улога људских ресурса на економију: Студија Балканских земаља чланица Европске уније

ЦИП