Предња корица.

Зборник радова
Књига 65, бр. 1

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2015

 

Ana Tasić

(ОРИГИНАЛ) The life and work of Tomislav Rakićević
DOI 10.2298/IJGI1501001T

(ПРЕВОД) Рад и дело Томислава Ракићевића

Vesna Ristić Vakanjac, Petar Papić, Radisav Golubović, Boris Vakanjac, Marina Čokorilo Ilić, Mladen Jokić

(ОРИГИНАЛ) Karst groundwater budget and discharge regime of Banja Spring near Petnica
DOI 10.2298/IJGI1501019R

Marijana Pantić

(ОРИГИНАЛ) Delineation of mountains and mountain areas in Europe – a planning approach
DOI 10.2298/IJGI1501043P

Ekaterina E. Plyusnina, Dmitry A. Ruban, Pavel P. Zayats

(ОРИГИНАЛ) Thematic dimension of geological heritage: An evidence from the Western Caucasus
DOI 10.2298/IJGI1501059P

(ПРЕВОД) Тематска димензија геолошког наслеђа: Случај Северног Кавказа

Panin Alexander N., Tikunov Vladimir S.

(ОРИГИНАЛ) Ethnic “barometer”: Ethno-demographic and ethnomigration processes in the north Caucasus
DOI 10.2298/IJGI1501077P

(ПРЕВОД) Етнички "барометар": Етно-демографски и етно-миграциони процеси на северном Кавказу

Ferdous Israt, Rahman Maksudur M.

(ОРИГИНАЛ) Citizens at risk from earthquake hazard in Dhaka city: Scaling risk factors from household to city region level
DOI 10.2298/IJGI1501091F

(ПРЕВОД) Грађани у ризику од земљотреса у Даки: Процена фактора ризика од нивоа домаћинстава до градског регионалног нивоа

Mondal Biraj Kanti

(ОРИГИНАЛ) Spatial exploration of the literacy intensity of Sundarban
DOI 10.2298/IJGI1501107M

(ПРЕВОД) Просторно истраживање интензитета писмености у Сундарбану (Индија)

Aleksandra Spalević

(ОРИГИНАЛ) Book review: Analysis of housing preferences in the context of reurbanization of Belgrade

(ПРЕВОД) Приказ књиге: Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Nina Ćurčić

(ОРИГИНАЛ) Comments and review: Seventh biennial conference of the International biogeography society

(ПРЕВОД) Коментари и прикази: Седма биануална конференција Интрнационалног биогеографског друштва

Aleksa Popadić

(ОРИГИНАЛ) Book review: Stay safe and be prepared: A teacher’s guide to disaster risk reduction

(ПРЕВОД) Приказ књиге: Остани безбадан и буди спреман: Водич за наставнике о смањењу ризика од природних непогода

ЦИП