Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 71, бр. 2

Уредници: Марко Д. Петровић, Ана Милановић Пешић

Година издања: 2021

 

Ериксон Х. Пеналба, Алберт Патрик Ј. Давид, Мајкл Џон Д. Мабанта, Чадлен Рос Ц. Саманиего, Шерол Д. С. Еламил

(ОРИГИНАЛ) CLIMATE CHANGE ADAPTATION: THE CASE OF COASTAL COMMUNITIES IN THE PHILIPPINES

(ПРЕВОД) ПРИЛАГОЂАВАЊЕ КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА: СЛУЧАЈ ПРИОБАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ФИЛИПИНИМА

Моуниа Боусади, Лиатим Моузаи

(ОРИГИНАЛ) VEGETATION COVER EFFECTS ON SEDIMENT CONCENTRATION AND OVERLAND FLOW UNDER ARTIFICIAL RAINFALL INTENSITY

(ПРЕВОД) УТИЦАЈИ ВЕГЕТАТИВНОГ ПОKРИВАЧА НА КОНЦЕНТРАЦИЈУ СЕДИМЕНТА И ПОВРШИНСКИ ОТИЦАЈ У УСЛОВИМА ИНТЕНЗИВНЕ ВЕШТАЧКЕ КИШЕ

Ерсин Наил Сагдич, Онер Гумуш, Гунер Тунџер

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACT OF INTEREST GROUPS ON GOVERNMENT SIZE: REGIONAL EVIDENCE FROM TURKEY

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ИНТЕРЕСНИХ ГРУПА НА ЗНАЧАЈ ОРГАНА ВЛАСТИ—ПРИМЕР РЕГИОНА У ТУРСКОЈ

Марија Дробњаковић, Гордана Петровић, Дарјан Карабашевић, Светлана Вукотић, Вук Мирчетић, Владимир Поповић

(ОРИГИНАЛ) SOCIO-ЕCONOMIC TRANSFORMATION OF ŠUMADIJA DISTRICT (SERBIA)

(ПРЕВОД) ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА ПРОМЕНА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА (СРБИЈА)

Тамара Божовић, Ивана Блешић, Милена Недељковић Кнежевић, Лукреција Ђери, Татјана Пивац

(ОРИГИНАЛ) RESILIENCE OF TOURISM EMPLOYEES TO CHANGES CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC

(ПРЕВОД) ПРИЛАГОДЉИВОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ НА ПРОМЕНЕ ИЗАЗВАНЕ ПАНДЕМИЈОМ БОЛЕСТИ КОВИД-19

Олга Подра, Наталија Петришин, Оксана Бајик, Уљана Бобко, Халина Левкив

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE VOLUME OF LABOR MIGRATION, EMPLOYMENT, AND REMITTANCES

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 НА ОБИМ МИГРАЦИЈЕ РАДНЕ СНАГЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОТОК НОВЦА

Игор Тришић, Снежана Штетић, Донатела Привитера

(ОРИГИНАЛ) THE IMPORTANCE OF NATURE-BASED TOURISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT—A REPORT FROM THE SELECTED BIOSPHERE RESERVE

(ПРЕВОД) ЗНАЧАЈ ПРИРОДНИХ ОБЛИКА ТУРИЗМА НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ—ПРИМЕР ИЗАБРАНОГ РЕЗЕРВАТА БИОСФЕРЕ

Уређивачки одбор

(ОРИГИНАЛ) CORRIGENDUM

(ПРЕВОД) CORRIGENDUM

ЦИП